WinLas Webbapplikationer


WinLas är ett heltäckande system för hantering av LAS-frågor, både för tillsvidare- och för visstidsanställd personal. WinLas Resurs är en tilläggsmodul som hanterar vikariebokning. Till dessa båda program har det från och med 2008 utvecklats Webbapplikationer som ska komplettera programmen.

På den här sidan presenteras demo-versioner av webbmodulerna. Om du letar efter inloggning till en av applikatioenrna i din kommun så är det här fel länk.

 

WinLas Webb
Översikt över personers arbetstid som ger underlag för konvertering och företrädesrätt. I applikationen kan du också simulera anställningar.

Kontakta WinLas för lösenord.

Vikariekalendern
Vikariekalendern är ett tilläggsprogram till Winlas Bokning där vikarier, poolpersonal, m.fl. kan skriva in tider de kan arbeta. De ska alltså kunna sitta hemma vid köksbordet och skriva in tider de är disponibla.

Förutom disponibla tider går det också att se tjänstgöring samt ha överblick över årsarbetstiden


Kontakta WinLas för demonstration.

Användarmanual

WinLas Bokning
Beställningsmodulen består av följande delar:

Beställningsformulär
Här beställer enheterna vikarier.
Se guide

Följ upp bokningar
En webbversion av dagboken i WinLas Bokning. Beställare från arbetsplatser följer upp bokningar de skickat via vikariebokningen samt kan även bekräfta bokningar här.

Se steg-för-steg-guide för en vikariebeställning

Levande Jourlista
Fredagsrapporter som uppdateras kontinuerligt. Sala har använt fredagsrapporten i bokningsprogrammet för att enheterna skall kunna boka vikarier på egen hand när resursenheten inte är bemannad. Fredagsrapporten kan i fortsättningen hämtas via webben och användaren kan även boka upp en person via den. I princip går det till så att de länkas vidare till vikariebeställningsformuläret, där de specificerar sin beställning och knyter den mot den vikarie som de vidtalat. Eftersom den vidtalade vikarien blir uppbokad försvinner han/hon från jourlistan när man uppdaterar den. På så vis blir jourlistan levande.

Kontakta WinLas för visning